บลจ.แอสเซทพลัส เจาะกลยุทธ์ตลาดหุ้นเวียดนาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จัดสัมมนา “The Strong Comeback of Vietnam: เจาะกลยุทธ์ตลาดหุ้นเวียดนาม ดาวเด่นแห่งเอเชีย” ชี้จังหวะเข้าลงทุนในตลาดทุนเวียดนาม นำโดย รัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แอสเซท พลัส (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายคมสัน ผลานุสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ (ที่ 2 จากขวา) และทีมผู้จัดการกองทุน จากบลจ.แอสเซท พลัส และ JP Morgan Asset Management ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ