ตลท.เตรียมประกาศรายชื่อหุ้นถูก SP เปิดเทรด 1 เดือน เริ่ม 1 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เตรียมประกาศรายชื่อหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขาย 1 เดือนผ่านบัญชีแคชบาลานซ์ เริ่ม 1 ก.ค. หลังจากหุ้นถูก SP มา 3 เดือน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศการปรับปรุงเกณฑ์การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (SP) โดยกำหนดให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสหรือเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถูกขึ้น SP มาแล้ว 3 เดือน จากกรณีบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ หรือไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนที่หลักทรัพย์นั้นจะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อหากยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงและเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในช่วงที่เปิดซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวซื้อด้วยบัญชี แคชบาลานซ์ คือผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน หลักเกณฑ์นี้ใช้กับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว โดยจะเริ่มมีหุ้นที่เปิดให้ซื้อขายตามเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าต่อไป