CKP เริ่มผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี คาดเดินเครื่องครบ 8 หน่วยไตรมาส 4

HoonSmart.com>>ซีเค พาวเวอร์ ทำพิธีเปิดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หน่วยที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เครื่องกำเนิดแต่ละเครื่อง 1-7 มีกำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ ขายไฟเข้าประเทศไทย ส่วนหน่วยที่ 8 กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ขายในสปป. ลาว คาดจะเดินเครื่องได้ครบภายในไตรมาส 4 ปีนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) เริ่มผลิตไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ภายหลังพิธีเปิดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หน่วยที่ 1 เชื่อว่าจะสามารถเปิดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ครบทั้ง 8 หน่วย ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมีความก้าวหน้าแล้วเสร็จกว่า 98%


เมื่อเร็วๆนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และท่านคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หน่วยที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โครงการไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงมีความยาวข้ามลำน้ำ 820 เมตร ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,285 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 7,600 ล้านหน่วยต่อปี โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 7 เครื่อง แต่ละเครื่องมีกำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของกฟผ. เพื่อส่งกลับมาประเทศไทย ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 8 จะมีกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ซึ่งจะผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ในสปป. ลาว