“สวิจักร์” เก็บ EVER เพิ่ม 2.49% หนุน “กลุ่มโลจายะ” ขยับถือ 31%

HoonSmart.com>>”สวิจักร์ โลจายะ” เก็บหุ้น EVER เพิ่ม 96.70 ล้านหุ้น หรือกว่า 2.49% ถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.38% หนุนกลุ่มโลจายะถือหุ้นรวม 31.09%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย สวิจักร์ โลจายะ ได้มาหุ้นบริษัท เอเวอร์แลนด์ (EVER) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2562 จำนวน 96.70 ล้านหุ้น หรือ 2.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 480,768,700 หุ้น หรือคิดเป็น 12.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สวิจักร์ โลจายะ

สำหรับราคาหุ้น EVER ปิดตลาดวันที่ 1 เม.ย.62 ที่ 0.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ +1.89% มูลค่าการซื้อขาย 10.84 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการบริษัท เข้าซื้อหุ้น EVER เพิ่มต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ซื้อหุ้นจากนางดาราณี อัตตะนันทน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง จำนวน 6.95% ส่งผลให้นายจอมทรัพย์ถือหุ้นเพิ่มเป็น 9.89% ขณะที่นายจอมทรัพย์ โลจายะ ถือหุ้นสัดส่วน 18.71% ทำให้กลุ่มโลจายะถือหุ้นเพิ่มเป็น 31.09%

อ่านประกอบ

“จอมทรัพย์-สวิจักร์”ถือ EVER 28% ซื้อต่อ “ดาราณี” เกือบ 14%