EA รับรู้รายได้โครงการหนุมาน 9 กำลังผลิต 42 MW เริ่มขายไฟกฟผ.

HoonSmart.com>>>>”พลังงานบริสุทธิ์” รับรู้รายได้โครงการกระแสไฟฟ้าพลังงานลม หนุมาน 9 ชัยภูมิ กำลังผลิต 42 เมะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ 30 มี.ค.62

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) แจ้งว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โครงการหนุมาน 9 ขนาดกำลังการผลิต 42 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทย่อย (บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด) ได้เสร็จสิ้นการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ กฟผ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการในวันเวลาดังกล่าวเช่นกัน