รมว.คลังยืนหลักการหยุดอุ้ม LTF ลั่นตลาดทุนแข็งแรงแล้ว

HoonSmart.com>>”อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” ยืนยันหลักการไม่ต่ออายุสิทธิประโยชน์ภาษีให้ LTF ที่จะหมดในสิ้นปี 2562 ระบุตลาดทุนไทยเข้มแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเมื่อเทียบกับจีดีพีของประเทศ เปิดทางรัฐบาลใหม่ตัดสินใจ ส่วน LTF เดินหน้าต่อ เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปี 2562 คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่ เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรืออาจปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ในหลักการมองว่าไม่ควรขยายอายุมาตรการดังกล่าวอีกแล้ว เพราะในปัจจุบันตลาดทุนไทยมีความเข้มแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเมื่อเทียบกับจีดีพีของประเทศ

“โดยหลักการแล้ว LTF ควรจะจบแล้ว แต่จะปรับอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่การใช้ภาษีอุ้มตลาดทุนมาเป็นสิบปี ไม่ใช่ ตอนนี้ตลาดทุนขนาดใหญ่กว่าจีดีพีแล้ว ตอนที่เราเริ่มอุ้ม อยู่ที่ 25% ของจีดีพี แต่ตอนนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว ตัวเองต้องพัฒนาตัวเอง ไม่อย่างนั้น ที่เขาพูดเรื่องเหลื่อมล้ำ ว่าไปให้พวกนี้อยู่เรื่อย ดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเอง” รมว.คลังกล่าว

ส่วนกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5 แสนบาทนั้น รมว.คลัง เห็นว่า ยังควรต้องคงมาตรการนี้ไว้ต่อไปเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการออมเงินของประชาชนเพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณ

รมว.คลังกล่าวว่า การเพิ่มทุนของกระทรวงการคลังในการควบรวมธนาคารทหารไทย (TMB) กับธนาคารธนชาต (TBANK) จะต้องทำ เพื่อรักษาสิทธิไม่เช่นนั้นหากเกิดไดลูชั่น ก็เท่ากับว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น ส่วนเงินเพิ่มทุน คาดว่าจะมาจากเงินลงทุนและเงินปันผลของกองทุนวายุภักษ์ส่วนหนึ่ง และเงินงบประมาณของกระทรวงการคลังอีกส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ดี การควบรวมระหว่าง 2 ธนาคาร ขณะนี้ยังเป็นเพียงกรอบการหารือในเบื้องต้น จะตกลงกันได้หรือไม่ยังไม่รู้เลย ต้องรอ Due diligence ถ้าทำไม่ทันรัฐบาลนี้ ก็ไม่เป็นไร การตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลใหม่