ก.คลัง ชง ใช้ ” คิวอาร์โค้ดอาเซียน” ชำระเงิน

ก.คลัง ชงกลุ่มอาเซียน ใช้ Universal QR Code ชำระเงินในภูมิภาค

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีคลัง-ผู้ว่าอาเซียน วันที่ 3-5 เม.ย.นี้ จะเสนอกลุ่มสมาชิกใช้ระบบการชำระเงินผ่าน QR Code ซึ่งจะเป็น Universal QR Code ชำระเงินได้ทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน หากสำเร็จ ทำให้ระบบการชำระเงินในภูมิภาคแข็งแรง มีประสิทธิภาพ โดยจะพยายามผลักดันให้เกิดการลงนามร่วมกันให้ได้ภายในปี 2562

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

“รูปแบบการชำระเงินผ่าน Universal QR Code นั้น เชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์มาก เช่น คนกัมพูชามาใช้จ่ายในไทยและชำระเงินด้วย QR Code ระบบกลาง ก็จะตัดบัญชีในกัมพูชาที่ใช้บริการอยู่ และกรณีคนไทย หากใช้จ่ายในกัมพูชา ระบบก็จะตัดบัญชีเงินฝากในไทย ไม่มีใครได้เปรียบใคร ทุกคนได้ประโยชน์ หากมาใช้ระบบการชำระเดียวกันในภูมิภาค ”

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ได้หารือกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงค์โปร์ สปป.ลาว อินโดนีเซีย และกัมพูชา ซึ่งหลายประเทศให้ความสนใจ Universal QR Code เนื่องจากบางประเทศ อย่างอินโดนีเซีย ไม่มีระบบการชำระเงินเป็นของตัวเอง ยังต้องใช้ระบบเครือข่ายการชำระเงินของจีน เป็นต้น

“การประชุมอาเซียนในเดือนเมษายน เราตั้งใจให้เกิด คิวอาร์โค้ดอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ เพราะเกิดประโยชน์แน่นอน เบื้องต้น กัมพูชา สิงคโปร์ เอาด้วยแน่นอน ส่วนใหญ่เห็นว่าดี เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเรื่องระบบการชำระเงิน ซึ่งทำเรื่องนี้ได้ดีมาก” นายอภิศักดิ์ กล่าว