กองทุน TFFIF คว้ารางวัล Best Thailand Deal

กองทุน TFFIF คว้ารางวัล Best Thailand Deal

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ( Thailand Future Fund-TFFIF) ได้รับรางวัล Best Thailand Deal ในงาน 2018 Finance Asia Achievement Awards โดยมีชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 3 ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM , ณัฐรี พนัสสุทรากร (ที่ 2 ขวามือ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน พร้อมด้วย รวินทร์ บุญญานุสาสน์ (ที่ 2 ซ้ายมือ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข (ที่ 1 ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด , วราห์ สุจริตกุล (ที่ 3 ซ้ายมือ) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และคณะทำงานฯ ร่วมรับรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้