PL ออกหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี

HoonSmart.com >> “ภัทรลิสซิ่ง” ออกหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (PL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2562 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 มูลค่ารวม 500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี