บลจ.กรุงศรี เก็บหุ้น KCE อีก 0.01% ขยับถือ 5%

HoonSsmart.com>> บลจ.กรุงศรี เข้าเก็บหุ้น KCE ในตลาดเพิ่ม 1.41 แสนหุ้น หรือ 0.01% หนุนถือหุ้นแตะ 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มา หุ้นของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 จำนวน 141,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 58,619,800 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น KCE ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2562 อยู่ที่ 25.50 บาท ลดลง 2.00 บาท หรือ -7.27% มูลค่าการซื้อขาย 529.12 ล้านบาท