การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินปากีสถาน-ยุโรปทั้งหมด

HoonSmart.com >> การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินไปปากีสถานและเที่ยวบินเส้นทางไป-กลับยุโรปทั้งหมด เนื่องจากปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้ากระทันหัน จากความขัดแย้งระหว่างอินเดีย-ปากีสถาน

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า จ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้ากะทันหัน จากสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ส่งผลกระทบให้การบินไทยต้องยกเลิกเที่ยวบินไปปากีสถาน และเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถานในที่ 27 ก.พ. 2562 ดังนี้ เที่ยวบินที่ ทีจี 341 และทีจี 342 เส้นทางกรุงเทพฯ – การาจี (ไป-กลับ),เที่ยวบินที่ ทีจี 345 และทีจี 346 เส้นทางกรุงเทพฯ – ละฮอร์ (ไป-กลับ),เที่ยวบินที่ ทีจี 349 และทีจี 350 เส้นทางกรุงเทพฯ – อิสลามาบัด (ไป-กลับ)

นอกจากนี้ยังยกเลิกเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถานวันนี้ 3 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทางกรุงเทพฯ – ลอนดอน สหราชอาณาจักร ,เที่ยวบินที่ ทีจี 974 เส้นทางกรุงเทพฯ – มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย และเที่ยวบินที่ ทีจี 926 เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต – แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

“ขณะนี้เที่ยวบินเหล่านี้ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ทำการดูแลผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวตามมาตรฐานสากล”

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ทำการบินไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ยุโรป ทั้งหมด 11 จุดบิน ที่ผู้โดยสารต้องมาทำการเช็คอินในคืนวันที่ 27 ก.พ. 2562 ได้แก่ เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เส้นทางกรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต รวมทั้งเที่ยวบินที่บัตรโดยสารระบุวันเดินทางเป็นวันที่ 28 ก.พ.2562 ได้แก่ เที่ยวบินที่ ทีจี 910 เส้นทางกรุงเทพฯ – ลอนดอน, เที่ยวบินที่ ทีจี 924 เส้นทางกรุงเทพฯ – มิวนิก,เที่ยวบินที่ ทีจี 930 เส้นทางกรุงเทพฯ – ปารีส ,เที่ยวบินที่ ทีจี 934 เส้นทางกรุงเทพฯ – บรัสเซลส์,เที่ยวบินที่ ทีจี 940 เส้นทางกรุงเทพฯ – มิลาน ,เที่ยวบินที่ ทีจี 936 เส้นทางกรุงเทพฯ – เวียนนา,เที่ยวบินที่ ทีจี 960 เส้นทางกรุงเทพฯ – สต๊อกโฮล์ม,เที่ยวบินที่ ทีจี 970 เส้นทางกรุงเทพฯ – ซูริก ,เที่ยวบินที่ ทีจี 950 เส้นทางกรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน และเที่ยวบินที่ ทีจี 954 เส้นทางกรุงเทพฯ – ออสโล

สำหรับเที่ยวบินเส้นทางจากยุโรปเข้ากรุงเทพฯ ที่ยกเลิกทำการบินในวันที่ 27 ก.พ.2562 ได้แก่ เที่ยวบินที่ ทีจี 911 เส้นทางลอนดอน – กรุงเทพฯ ,เที่ยวบินที่ ทีจี 921 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ ,เที่ยวบินที่ ทีจี 931 เส้นทางปารีส – กรุงเทพฯ ,เที่ยวบินที่ ทีจี 941 เส้นทางมิลาน – กรุงเทพฯ,เที่ยวบินที่ ทีจี 945 เส้นทางโรม – กรุงเทพฯ,เที่ยวบินที่ ทีจี 971 เส้นทางซูริก – กรุงเทพฯ,เที่ยวบินที่ ทีจี 951 เส้นทางโคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ,เที่ยวบินที่ ทีจี 961 เส้นทางสต๊อกโฮล์ม – กรุงเทพฯ,เที่ยวบินที่ ทีจี 955 เส้นทางออสโล – กรุงเทพฯ,เที่ยวบินที่ ทีจี 925 เส้นทางมิวนิก – กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนใช้เส้นทางบินอื่นที่ไม่บินผ่านน่านฟ้าปากีสถาน และอยู่ระหว่างการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าในเส้นทางอื่น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทฯ ยกเลิก บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ทำการบินไปปากีสถาน 3 จุดบิน ได้แก่ การาจี และละฮอร์ โดยทำการบินทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน และอิสลามาบัด ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์