กองสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice คว้ารางวัลชนะเลิศ 4 ปีติด

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย ปลื้มความสำเร็จ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) ดีเด่น ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2558-2561) ชู Employee Choice สมาชิกเลือกลงทุน ปรับนโยบายตามความต้องการ ติดตามเงินลงทุนตลอด 24 ชม.

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) ดีเด่น ที่มีขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2558-2561) ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของเราในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินมาอย่างถูกทาง โดยเฉพาะในรูปแบบ Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเพิ่มศักยภาพในการบริหารพอร์ตของตนด้วยระบบ daily trade ให้สมาชิกทราบการเปลี่ยนแปลงมูลค่า NAV ของแต่ละนโยบายได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบ Auto Rebalance ช่วยปรับเปลี่ยนการลงทุนแบบอัตโนมัติได้ตามความต้องการ โปรแกรม Retire Rich Workbook ช่วยประเมินผลตอบแทนและเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว และโซลูชั่นใหม่ อย่าง กองทุน Target Date Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพช่วยจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Path) นอกจากรางวัลนี้แล้ว อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่แท้จริงของเรา คือ การที่สมาชิกสามารถบริหารจัดการและมีเงินพอใช้ในยามเกษียณ รวมทั้งความไว้วางใจจากทุกองค์กรที่มอบให้เรา”ดร.สมจินต์ กล่าว