TQM กำไร 404 ล้าน โต 50% ปันผล 30 สต. XD 11 มี.ค.นี้

HoonSmart.com >> “ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น” อวดงบปี 61 กำไรสุทธิ 404 ล้านบาท พุ่งแรง 50% กวาดรายได้ค่าบริการ 2.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ด้านค่าใช้จ่ายลด บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น XD วันที่ 11 มี.ค.62

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) แจ้งผลประกอบการปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิ 404.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.77 บาท เพิ่มขึ้น 135.95 ล้านบาท หรือ 50.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 268.31 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.19 บาท

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการขายที่เติบโตขึ้นตามสภาพตลาดรถใหม่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้สำหรับการรองรับการเติบโตทางการขาย อีกทั้งกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดลง 5% เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการเปลี่ยนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยวิธีทางเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการ 2,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 243 ล้านบาท หรือ 10.8% ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ 1,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อย 115 ล้านบาท คิดเป็น 9.8% ทำให้กำไนขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 128 ล้านบาท คิดเป็น 11.8% สาเหตุจากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานขายเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณรถใหม่ในตลาดและการขยายช่อทางการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคตามสาขาทั่วประเทศมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2561-31 ธ.ค.2561 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 12 มี.ค. 2562 ขึ้น XD วันที่ 11 มี.ค. 2562 และจ่ายปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2562