ปตท.สผ.ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตแหล่งเอราวัณ-บงกช

HoonSmart.com >> PTTEP ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย “แหล่งเอราวัณ” และ “บงกช”

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 62 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED)บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) ในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) โดยมีสัดส่วนการลงทุน 60% และ 40% ตามลำดับ

สำหรับในแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) PTTEP ED ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีสัดส่วนการลงทุน 100% ทั้งนี้ PTTEP ED เป็นผู้ดำเนินการทั้งสองแปลง

อย่างไรก็ตามปตท.สผ.เชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ความพร้อมในแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และการสนับสนุนของภาครัฐช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ดำเนินการ บริษัทจะสามารถรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชซึ่งกำหนดปริมาณการผลิตขั้นต่ำที่ 800 และ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามลำดับในระหว่างปี 2565 และ 2566 จนถึงปี 2575