แห่ซื้อกองทุนมีประกัน “เค การันตี” 5 ปี กอง 2 ยอดขายทะลุ 6 พันล.

HoonSmart.com >> บลจ.กสิกรไทยปลื้มผู้ลงทุนตอบรับกองทุนมีประกัน กองที่ 2 “เค การันตี 5 ปี B” กวาดยอดขายสูงกว่า 6,046 ล้านบาท รวม 2 กองยอดขายทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท สอดรับความตั้งใจของบริษัทที่มุ่งสร้างทางเลือกให้กับนักลงทุน พร้อมยกระดับธุรกิจกองทุนรวมของไทยให้เทียบเท่าในระดับสากล

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.กสิกรไทย เปิดขายกองทุนมีประกันกองที่ 2 ‘กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B (KGT5YB)’ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจและให้การตอบรับกันอย่างท่วมท้น โดยกองทุนสามารถระดมทุนได้สูงถึง 6,046 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 62) นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่ได้เปิดเสนอขายกองทุนรวมแบบมีประกันกองทุนแรกไปเมื่อปลายปี 61 ที่ผ่านมา

นาวิน อินทรสมบัติ

“จากการเสนอขายกองทุนรวมแบบมีประกันแล้วทั้งสิ้น 2 กองทุน ได้แก่ KGT5YA และ KGT5YB บลจ.กสิกรไทยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ส่งผลให้ทั้ง 2 กองทุนมียอดขายรวมกันสูงถึง 11,044 ล้านบาท นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ลงทุนให้กับตลาดทุนไทย ด้วยความตั้งใจที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการและเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน อีกทั้งเพื่อยกระดับธุรกิจกองทุนรวมของไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับในระดับสากล” นายนาวินกล่าว

นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGT5YB มีนโยบายที่เน้นสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Multi-asset) อาทิ พันธบัตร ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีและ ETF เป็นหลัก พร้อมทั้งมีการประกันเงินลงทุน 100% (หลังหักค่าธรรมเนียม 0.25%) ให้กับผู้ลงทุนเมื่อถือครบกำหนดอายุโครงการ 5 ปี โดยมีสถาบันการเงินระดับโลกอย่างธนาคารเครดิต อะกริโคล (Credit Agricole) ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน และมีทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง Amundi Asset Management ทำหน้าที่เป็น Outsourced Fund Manager

นอกจากนี้กองทุน KGT5YB ยังมีสภาพคล่องสูง โดยผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการ ตามราคา NAV ณ วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน แต่จะไม่ได้รับสิทธิประกันเงินลงทุน ทั้งนี้หน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ครบกำหนด จะยังคงได้รับสิทธิประกันเงินลงทุนอยู่