GLOBAL กำไรพุ่ง 24% แจกปันผลหุ้น-เงินสดร่วมพันล.

HoonSmart>>สยามโกลบอลเฮ้าส์โกยกำไร 2,003 ล้านบาท จากรายได้รวม 26,262 ล้านบาท มาร์จิ้น 20% ขายสินค้า House Brand เพิ่ม เปิด 6 สาขา บอร์ดมีมติปันผลเป็นหุ้น 20 ต่อ 1 และเงินสด รวม 0.255 บาท/หุ้น

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)เปิดผลงานประจำปี 2561 มีกำไรสุทธิ 2,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 395 ล้านบาท อัตราการเติบโต 24.56% จากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 1,608 ล้านบาท

กำไรที่ดีขึ้นมาจากรายได้รวม 26,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,710 ล้านบาทหรือ 21.86% และมีกำไรขั้นต้น 5,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,019 ล้านบาทหรือ 23.77% คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 20.89% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 0.31% เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2561 บริษัทฯได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 6 สาขา ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, ด่านขุนทด(นครราชสีมา) ,ฝาง(เชียงใหม่) ,แม่ฮ่องสอน , นางรอง(บุรีรัมย์) และเปิดสาขาของบริษัทย่อย Global House (Cambodia) Co., Ltd อีก 1 แห่ง คือสาขาพนมเปญประเทศกัมพูชา ณ สิ้นปี บริษัทฯมีสาขาในประเทศ รวม 61 สาขาและสาขาที่กัมพูชา 1 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 200,073,477 หุ้น ในอัตรา 20 ต่อ 1 คิดเป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.205 บาท เป็นเงิน 822.52 ล้านบาท รวมเงินปันผลหุ้นละ 0.255 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,022 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล เท่ากับ 1.37% เทียบกับราคาปิดที่หุ้นละ 18.60 บาท