10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

Global Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGBRANRMF3.19-4.03----
2กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลKF-GBRAND3.19-4.14----
3กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITYSCBLEQ6.34-4.18----
4กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์UGD7.90-4.393.89--
5กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGQGRMF7.47-4.9910.16--
6กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality GrowthTMBGQG7.57-5.1110.09--
7กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธONE-UGG5.13-5.22----
8กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าCIMB-PRINCIPAL GOPP-A9.15-7.00--
9กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟPHATRA GNP4.19-7.145.69--
10กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ ( ชนิดจ่ายเงินปันผล)SCBGEQ5.98-7.229.526.43

Asia Pacific ex-Japan Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้CIMB-PRINCIPAL CII2.39-12.854.795.00
2กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E3.28-13.191.491.36
3กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอASP-HSI8.35-13.5513.436.25
4กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้   เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF1.73-13.936.291.47
5กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ABAPAC1.69-14.016.331.51
6กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้CIMB-PRINCIPAL APDI5.48-14.279.426.25
7กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA5.99-14.3312.71--
8กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพCIMB-PRINCIPAL APDIRMF5.47-14.508.26--
9กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้CPAM APDE5.49-14.559.05--
10กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ASP-ASIAN7.29-15.1511.516.53

Emerging Market Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM10.96-5.7313.31-0.89
2กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF13.67-10.7416.68-1.12
3กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC5.63-12.5212.834.55
4กองทุนเปิด บริคBRIC7.31-13.1911.383.86
5กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ5.09-14.767.742.00
6กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUEMIF-A9.22-14.98----
7กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N9.22-14.98----
8กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ8.18-15.0410.310.39
9กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ9.87-15.56----
10กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟMS-EE EURO6.77-15.996.19-3.75

US Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุนK-USA9.431.5215.1411.93
2กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip EquityTMBUSBLUECHIP10.180.2
3กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART0.46-0.77
4กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)8.76-1.8115.8314.07
5กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์KT-US-A8.34-3.529.82
6กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH4.26-4.266.71
7กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์TISCOUS7.74-4.6510.988.34
8กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสSCBS&P5008.21-4.7111.589.55
9กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS5007.95-5.0110.129.02
10กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500ASP-S&P5007.48-5.0210.98.7

Europe Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลูASP-EUROPE VALUE4.71-1.791.45--
2กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ6.22-6.364.75--
3กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้CIMB-PRINCIPAL EUEQ7.68-6.484.45--
4กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTEURMF5.79-6.872.29--
5กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU6.07-7.653.60--
6กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM9.80-8.26----
7กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE7.66-8.823.96--
8กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุนK-EUSAGE5.41-9.221.98--
9กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX5.02-9.45----
10กองทุนเปิด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจTISCOSA5.39-9.501.66--

Japan Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดทหารไทย Japan EquityTMBJE3.61-7.996.55--
2กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBJERMF3.48-8.315.80--
3กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2253.84-8.56.997.97
4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D3.83-8.526.987.94
5กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HJPINDX3.64-8.8----
6กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP3.54-9.275.74--
7กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225ASP-NKY2253.65-9.336.34--
8กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP3.48-9.585.826.30
9กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF3.74-9.704.765.26
10กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX4.53-12.27----

China Equity

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG4.00-13.087.022.77
2กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่าGC3.17-13.945.524.34
3กองทุนเปิดทหารไทย China OpportunityTMBCOF11.43-15.9415.69--
4กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF11.34-16.0315.27--
5กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนK-CHINA9.67-16.3514.729.62
6กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD6.68-16.8914.75--
7กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF6.77-16.92----
8กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE5.86-17.4310.245.62
9กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนSCBCE5.42-17.66.912.67
10กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์SCBCEH9.47-17.7611.443.75

Global Health Care

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)2.761.682.93--
2กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF5.831.296.67--
3กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH5.861.286.86--
4กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A8.951.127.74--
5กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC9.530.617.99--
6กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC9.400.577.51--
7กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HEALTHC RMF8.830.566.99--
8กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-HEALTHCARE8.38-0.106.59--
9กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HEALTHCARERMF7.96-0.965.86--
10กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์BCARE8.32-2.016.218.32

Property - Indirect Global

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT4.969.943.62--
2กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผลKF-GPROPD9.808.73----
3กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์K-PROP5.027.68----
4กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT10.856.904.626.87
5กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผลCIMB-PRINCIPAL iPROP-D4.486.6611.2610.82
6กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มCIMB-PRINCIPAL iPROP-C4.486.6211.33--
7กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติCIMB-PRINCIPAL iPROP-R4.476.5711.2810.82
8กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพCIMB-PRINCIPAL iPROPRMF3.656.4712.5113.22
9กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่าCIMB-PRINCIPAL iPROP-A4.476.3911.1510.76
10กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทMN-APREIT-A6.766.30----

Global Allocation

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์1AMGFF0.360.191.942.71
2กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติKFMINCOM-R3.54-1.37----
3กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยT-IncomePropAI4.32-1.48----
4กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA3.43-1.80----
5กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR3.43-1.81----
6กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติKFAINCOM-R3.96-1.835.00--
7กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS3.65-2.37----
8บัวหลวงโกลบอลฟิกซ์อินคัมBGFI0.95-2.541.22--
9กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าLHGINCOME-A0.77-2.65----
9กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHGINCOME-R0.77-2.65----

Commodities Precious Metals

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์I-GOLD1.80-2.582.40-0.44
2กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง- UHTGOLDBULLION-UH-0.42-2.760.39-0.87
3กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ- UHTGOLDRMF-UH-0.39-3.010.22-0.95
4กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF1.99-3.371.74-0.82
5กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D-1.26-3.63-0.65-2.33
6กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-1.26-3.65-0.52-1.5
7กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N-1.26-3.73-0.68-1.64
8กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-1.75-3.750.05-1.28
9กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-1.80-3.84-0.19-1.51
10กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์TGOLD2.46-3.923.42-0.42

Commodities Energy

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL13.62-10.051.35-19.63
2กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL17.73-10.116.62-18.35
3กองทุนเปิดเค ออยล์K-OIL17.66-10.146.33-17.91
4กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL13.18-10.651.50-19.90
5กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL17.15-10.665.18-18.59
6กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL16.62-11.764.25-19.68
7กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL15.78-13.991.90-20.08
8กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์KF-OIL14.12-14.54-0.13-20.3
9กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL17.33-14.872.98--

Foreign Investment Miscellaneous

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1TJPLINK10.28-0.43----
2กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5TCHLINK50.52-2.27----
3กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6TCHLINK60.47-2.55----
4กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์T-INFRA6.43-2.596.442.44
5กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7TCHLINK70.56-2.68----
6กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์I-CHIC5.65-6.30-0.58-0.77
7กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-4.23-6.60----
8กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์KT-FINANCE6.48-8.577.715.43
9กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์TISCOGC4.83-9.46----
10กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้KT-PRECIOUS7.30-10.244.63-4.42

China Equity Jan 2019 test

ลำดับกองทุนชื่อย่อตั้งแต่ต้นปี1 ปี3 ปี5 ปี
1กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG4-13.087.022.77
2กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่าGC3.17-13.945.524.34
3กองทุนเปิดทหารไทย China OpportunityTMBCOF11.43-15.9415.69
4กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBCORMF11.34-16.0315.27
5กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนK-CHINA9.67-16.3514.729.62
6กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD6.68-16.8914.75
7กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF6.77-16.92
8กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE5.86-17.4310.245.62
9กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนSCBCE5.42-17.66.912.67
10กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์SCBCEH9.47-17.7611.443.75

10 อันดับ LTF – RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2562

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2562

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ม.ค. 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก