สัมภาษณ์พิเศษ “ภัทธีรา” บล.ต้องช่วยคนไทยให้มั่นคงทางการเงิน

“ประเทศไทยจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ จะต้องมีส่วนช่วยให้คนเข้าถึงสินค้าหรือบริการทางการลงทุนมากขึ้น เป็นหน้าที่ของเราในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาว”​ ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ www.HoonSmart.com

ภัทธีรา ดิลภรุ่งธีระภพ

ไม่ถูกต้องที่บริษัทหลักทรัพย์ยังคงทำธุรกิจกับลูกค้า หรือคนกลุ่มเดิมๆ ซึ่งลงทุนในตลาดหุ้นมานานมาก บางกลุ่มเป็นนักลงทุนมืออาชีพไปแล้ว ต้องขยายฐานนักลงทุนออกไป ต้องหาน้ำบ่อหน้าที่ต้องการเราจริงๆ แม้เป็นเบี้ยน้อยหอยน้อย แต่จะเป็นเงินก้อนโตในอนาคต

นักลงทุนที่มีเงินมาก มีทางเลือก สามารถใช้บริการ Wealth Management ได้ หรือ กองทุนส่วนบุคคล (private fund) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ส่วนคนที่มีรายได้ปานกลาง ลงทุนในตลาดหุ้น ก็จะมีความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์มองเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มานานแล้ว เรื่องขอให้พิจารณาออกใบอนุญาตในการทำธุรกิจที่ปรึกษาพอร์ตให้กับนักลงทุนทั่วไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้คำตอบ คาดว่าสำนักงานก.ล.ต.จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะธุรกิจคล้ายกับการบริหารกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.

“ภัทธีรา” กล่าวว่า หากบล.ได้รับใบอนุญาตนี้มา คาดว่าจะช่วยเพิ่มนักลงทุนหน้าใหม่เกิดขึ้นมาก เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำการจัดพอร์ตการบริหารเงินเชิงกลยุทธ์ แต่ลูกค้าต้องตัดสินใจลงทุนเอง เชื่อว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และโอกาสจะขาดทุนน้อยลง ซึ่งสามารถตอบโจทย์สังคมสูงวัยได้ด้วย มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยในระยะยาว

ธุรกิจใหม่ จะมีการแยกบัญชีการซื้อขายออกจากบัญชีซื้อขายปกติ สามารถวัดผลตอบแทนได้ เชื่อว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลากหลาย ยังช่วยให้การจัดพอร์ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ETF สามารถลงทุนง่าย ไม่ต้องคิดมาก เพียงดูเศรษฐกิจประเทศจะเป็นอย่างไรก็สามารถตัดสินใจลงตามดัชนีได้ หรือ ETF ในต่างประเทศก็มีมากให้เลือกลงทุนได้ เช่น สิงคโปร์ สามารถลงทุนเป็นกลุ่มกลุ่มธุรกิจได้ตามความต้องการ

ส่วนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า (กองรีท) ที่มีหลายกองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ บริหารสินทรัพย์ที่มั่นคง และผลตอบแทนปันผลดี ข้อดีคือนักลงทุนใช้เงินลงทุนน้อย ก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ได้รับอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่ต้องใช้เงิน 2 ล้านบาทไปซื้อคอนโดมิเนียมไปปล่อยเช่า หรือใช้เงินซื้ออพาร์ทเมนท์ในอังกฤษมาลงทุน เมื่อใช้เงินน้อยในการลงทุนในกองรีทก็ยังมีเงินเหลือสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม คนไทยยังชอบการลงทุนในหุ้นมากกว่า ยอมรับว่า กองรีทไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก เพราะเป็นการลงทุนระยะยาว ได้รับผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ ไม่ใช่กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น

ถึงเวลาแล้วที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องยกระดับการให้บริการ และการขยายธุรกิจใหม่ ๆ จุดประสงค์ใหญ่ เพื่อต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทย

ตอนนี้อย่าเพิ่งไปนึกถึงความมั่งคั่ง เพราะต้องมีความมั่นคงทางการเงินก่อน แต่ที่แน่ๆ ต้องรู้จักเก็บ รู้จักออม ก่อนการลงทุน ถึงจะมีความมั่นคงทางการเงิน