IVL ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET รัฐอลาบาม่า สหรัฐฯ ฉลุย

“อินโดรามา เวนเจอร์ส” เผยเข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิล PET ในรัฐอลาบาม่า จบตามกำหนด ชี้ผลิตเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กำลังการผลิตรวม 31,000 ตันต่อปี

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2561 เกี่ยวกับการเข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในรัฐอลาบาม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท Custom Polymers PET,LLC นั้น ขณะนี้การเข้าซื้อโรงงานดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2562

ทั้งนี้ โรงงานรีไซเคิล PET ประกอบด้วย 2 สายการผลิต ได้แก่ เกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (Recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) Flake) และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (food-grade rPET Pellets) ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่ 31,000 ตันต่อปี โดยโรงงานนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ AlphaPet Inc. ในรัฐอลาบาม่า ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ของไอวีแอลในประเทศสหรัฐอเมริกา

การเข้าซื้อโรงงานดังกล่าวยังช่วยให้ไอวีแอลสามารถจัดหาเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) Flake) และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล 100% สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นและใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนแก่เจ้าของแบรนด์สินค้ารายใหญ่ต่อไป

อ่านประกอบ

IVL เซ็นซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในสหรัฐฯ คาดจบต้นปี 62