“โจ้-กิตติพันธ์” พักงานซีอีโอ แบงก์ CIMBT หลัง EARTH พ่นพิษ

“โจ้-กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ” ซีอีโอ แบงก์ CIMBT ยุติบทบาทผู้บริหารชั่วคราวแล้ว หลัง EARTH พ่นพิษ

นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการบริษัท ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย แจ้งว่า คณะกรรมการธนาคาร มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 อนุมัติการขอลาพักเป็นการชั่วคราว จากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ สืบเนื่องจากการที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ได้ถูกกล่าวหาตามที่ปรากฏในข่าวแล้วนั้น

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ได้ยื่นขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ในการปกป้องชื่อเสียงและมาตรฐานทางวิชาชีพ ของการเป็นนายธนาคาร ตลอดจนเป็นการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของธนาคาร

อย่างไรก็ตามการขอลาพักเป็นการชั่วคราวของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ จะเริ่มมีผลภายหลังจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้มีการเสนอชื่อต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย) ถูกธนาคารกรุงไทย แจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดร้ายแรง กรณีปล่อยกู้ EARTH ยืนยันอนุมัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมตั้งข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่เป็นกลาง

อ่านประกอบ

“กิตติพันธ์” ยันปล่อยกู้ EARTH ตามหลักเกณฑ์ ตั้งข้อสังเกต คกก.ตรวจสอบอาจไม่เป็นกลาง