“ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์” ขายหุ้น DIGI เกลี้ยง 21% ให้ “จิรวุฒิ คุวานันท์”

“ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต” เผย “ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้น DIGI ทั้งหมด 21% ให้ “จิรวุฒิ คุวานันท์” ขยับถีอหุ้นใหญ่ เตรียมทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์หุ้นทั้งหมด ราคาหุ้นละ 0.21 บาท

ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต (DIGI) แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือของบริษัทฯ ว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2562 นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหดจำนวน 338,556,100 หุ้น หรือ 21.42% ของทุนจดทะเบียนเรียำชระแล้วของบริษัทฯ ด้วยวิธี Big Lot ให้กับนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ส่งผลให้ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง และต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในราคาหุ้นละ 0.21 บาท โดยไม่ใช่เพื่อการเพิกถอนหุ้นออก

บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 พ.ย.2561 นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ถือหุ้นอันดับหนึ่ง 21.42% และนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ถือหุ้น 20%

ทั้งนี้ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ดำรงตำแหน่งประธานบริหาร บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด และถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง เช่น RML, DIGI, EMC ,BLAND,PAE, PAF, UWC เป็นต้น

จิรวุฒิ คุวานันท์

ปัจจุบันโครงสร้างกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลงและธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ e-Business ทั้ง e-Commerce และ e-Payment