บล.เคทีบี ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด ระดมทุนขยายบริการครบวงจร

KTBST ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายไอพีโอ 16.77 ล้านหุ้น ขยายธุรกิจ-บริการครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุน

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) หรือ KTBST เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาต เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ( ไฟลิ่ง ) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 ม.ค. 62

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

จำนวนหุ้นเสนอขาย จำนวน 16.77 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 11.77 ล้านหุ้น และหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอขาย 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 670 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 67 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 552.25 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 55.225 ล้านหุ้น

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า KTBST เป็นผู้นำนวัตกรรมการวางแผนบริหารจัดการการลงทุนแบบครบวงจรที่มีชื่อเสียง ด้วยคุณภาพการให้บริการ และโปรดักส์ทางการเงินที่หลากหลาย เป็นสถาบันการเงินที่มีบริการครบวงจร

“ธุรกิจของ KTBST มีความโดดเด่น มีเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำตอบโจทย์นักลงทุนทั่วโลก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการลงทุน มีโอกาสขยายธุรกิจการให้บริการที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้ทุกระดับ” นายสมศักดิ์กล่าว

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร KTBST กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาระบบการให้บริการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการขยายธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดย KTBST มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีความ “โดดเด่น” ในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร

สำหรับผลประกอบการของบริษัทย้อนหลัง (ปี 59- 60) มีรายได้รวมมูลค่าเท่ากับ 615.31 ล้านบาท และ 915.45 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 8.60 ล้านบาท และ 39.81 ตามลำดับ ในขณะที่ ณ งวด 9 เดือน 61 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 890.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 50.07 ล้านบาท