ทรูขายหุ้นกู้ 3 ปีจ่าย 4.10% CPALL เสนอ 2.86-4.40%

เครือซีพีเร่งระดมทุนรวม 27,246 ล้านบาท ใช้ชำระคืนหนี้เก่า ทรูฯขายหุ้นกู้ 12,246 ล้านบาทปลายเดือนมกราคม ส่วนซีพี ออลล์ เสนอ 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 ชุด อายุ 3-12 ปี เปิดจองซื้อ 15-17 ม.ค.นี้ ทางด้านค่ายเสี่ยเจริญ ไทยเบฟฯ เตรียมขาย 5 หมื่นล้านบาท

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 12,246 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันในระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค. 2562 ผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ก่อนหน้านี้ผู้บริหารคาดอัตราดอกเบี้ย 4.00-4.15%

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 11,097.60 ล้านบาท และ/หรือ ขยายธุรกิจ

ทั้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 4 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ม.ค. 2562 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และ ธนาคาร กรุงไทย เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เสนอขาย 6,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86% ต่อปี ชุดที่ 2 เสนอขาย 3,500 ล้านบาท อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ชุดที่ 3 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.12% และ ชุดที่ 4 เสนอขาย 6,500 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% วัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้กู้ที่จะครบกำหนด และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

องค์กรได้รับอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ หุ้นกู้ อยู่ที่ A โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561

ก่อนหน้านี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 50,000 ล้านบาท เพื่อใช้คืนหนี้เช่นกัน