แบงก์ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

สมาคมธนาคารไทย เชื่อแบงก์จะพิจารณาปรับดอกเบี้ยเงินกู้อย่างรอบคอบ เป็นไปตามกลไกตลาด และภาวะการแข่งขัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงนี้ เชื่อว่าแต่ละธนาคารคงพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงหลายปัจจัย รายได้ ต้นทุน และความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ตามปกติกลไกการที่จะปรับขึ้นหรือลงดอกเบี้ย จะส่งผ่านทางนโยบายคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แต่ละครั้งมีสาเหตุในการปรับอย่างไร ที่ผ่านมามีการปรับตามกันบ้าง ครั้งนี้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

“ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารแต่ละแห่งมีต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยแตกต่างกัน มีเรื่องกลไกตลาด การแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย” นายปรีดี กล่าว

ส่วนการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากของบางธนาคารขึ้นอยู่กับความสามารถต่างๆของกิจการ ส่วนตัวคิดว่ากลไกตลาดคือทุกคนอยู่ในสภาพของการแข่งขัน ถ้าธนาคารไหนให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าลูกค้าก็จะทยอยมาฝากเงิน แต่ถ้าธนาคารใดรู้สึกสูญเสียว่าลูกค้าไม่มาฝากเงินก็ต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงลูกค้า เป็นกลไกปกติของการแข่งขันอยู่แล้ว