“ทวิช” นำทัพ 5 อรหันต์พบ ก.ล.ต. ลั่น 6 เดือนเคลียร์หุ้นกู้-บี/อี จบ

“ทวิช เตชะนาวากุล”ผู้ถือหุ้นใหญ่ไอเฟค ควง 5 อรหันต์เข้าพบก.ล.ต. มั่นใจเคลียร์ปัญหาหุ้นกู้-ตั๋วบี/อี จบใน 6 เดือน เร่งความเชื่อมั่นเจ้าหนี้-คู่ค้า คาดจะสามารถปลดเครื่องหมาย SP ได้ประมาณ ต้นปี 2563

นายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า ตนและกรรมการชุดใหม่ 5 คน ที่ได้ฉันเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ได้เข้าพบผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอคำชี้แนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท และเร่งคลี่คลายปัญหาการดำเนินงานของ บริษัทฯ เร่งหาแนวทางในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และตั๋วบี/อี ควบคู่ไปกับการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและคู่ค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และเร่งปิดงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นเหตุแห่งการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

“การเข้าพบผู้บริหารก.ล.ต.ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนว่า บอร์ดชุดใหม่ มีความมุ่งมั่นในการเข้ามาฟื้นฟูสถานะทางการเงินของไอเฟค และผมมั่นใจใช้เวลา 6 เดือน ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะสามารถปลดเครื่องหมาย SP หุ้นไอเฟค ได้ประมาณ ต้นปี 2563 เนื่องจาก ยังมีขั้นตอน ที่ บริษัทจะต้องหาทางแก้ไขประเด็นในงบการเงินที่ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเห็นในปี 2559 ก่อน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2560 และ 2561 รวมถึงบริษัทต้องส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานให้ทันตามเวลาอย่างน้อยอีก 2ไตรมาส ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนจะได้รับการพิจารณาให้กลับเข้ามาเทรดได้อีก”

ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไอเฟค กล่าวอีกว่า ยอมรับว่าการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไอเฟคในครั้งนี้ ถือเป็นงานหิน ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ ตั๋วบี/อี สถาบันการเงิน หรือคู่ค้า และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม บอร์ดทุกคนที่เชิญมาร่วมทำงาน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ธุรกิจ ด้านกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาหนี้ เชื่อว่าจะสามารถนำพาธุรกิจของไอเฟคให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

อนึ่ง บอร์ดไอเฟค ชุดใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ในกลุ่มของนายทวิช ประกอบด้วย พลเอกสำเภา ชูศรี นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ นายหาญ เชี่ยวชาญ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นายกุดั่น สุขุมานนท์ และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย