เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมดูแลลูกค้าประสบภัยทุกช่องทาง

เมืองไทย ประกันชีวิต ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก“ปาบึก” และอำนวยความสะดวกในการรักษาสิทธิ์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” บริษัทพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ โดยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการด้านกรมธรรม์หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติ และที่โทร 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง www.muangthai.co.th สำหรับการแนะนำขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สาระ ล่ำซำ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในช่วงวันที่ 5-15 ม.ค.2562 สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หรือบัตรเมืองไทย Health care พร้อมบัตรประชาชน ในการยื่นใช้สิทธิ์เพื่อเข้ารับการรักษา ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย