TNDT ผนึกบริษัทในมาเก๊าพัฒนาเทคโนโลยี Electron Beam

“ไทย เอ็น ดี ที” เผยบริษัท ร่วมกับ GN Dasheng Electron Acclerator Technology มาเก๊า ร่วมพัฒนาทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมการจากการใช้ประโยชน์จากลำแสงอิเล็กตรอน

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) แจ้งว่า นางชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท CGN Dasheng Electron Acclerator Technology ในงาน International Forum for Clean Energy (Macao) ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561

ชมเดือน ศตวุฒิ

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมการจากการใช้ประโยชน์จากลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมและการเกษตร ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สาธารณสุขและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้และวิจัยทั้งในประทศและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้