ORI แจกปันผลระหว่างกาล 0.06 บาท XD 4 ม.ค.62

บอร์ดออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ไฟเขียวจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นงวดระหว่างกาลอัตรา 0.06 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 ม.ค.62 และจ่ายเงิน 18 ม.ค.

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2561 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2561 -30 ก.ย. 2561 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 7 ม.ค. 2562 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 4 ม.ค. 2562 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 ม.ค. 2562