ITD คว้างาน 2 โครงการมูลค่า 1.7 พันล้าน

“อิตาเลียนไทยฯ” ลงนามสัญญาก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำทะเล โครงการสถานี รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ระยอง มูลค่า 1.01 พันล้านบาท และโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 717 ล้านบาท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างงานก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำทะเลและอุโมงค์ระบายน้ำลงสู่ทะเลของโครงการสถานี รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ จังหวัดระยอง เจ้าของโครงการคือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มูลค่างาน 1,017 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะวลาก่อสร้าง 33 เดือน

นอกจากนี้วันที่ 7 ธ.ค.2561 ลงนามก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนุบรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 3 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 717.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 1,381 วัน