EA แจงเซ็นร่วมทุนลาวแค่เริ่มต้น ต้องศึกษา-พัฒนาโอกาสธุรกิจ

“พลังงานบริสุทธิ์” เผยเซ็น MOU “Petrotrade Trading Lao” สปป.ลาว ร่วมมือด้านการลงทุน ขั้นเริ่มต้น ต้องศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจต่อไป

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ปรากฎข่าวว่าบริษัทฯ จะเข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Petrotrade Trading Lao Public Company Limited, สปป.ลาว เพื่อร่วมมือด้านการลงทุนหลายด้านนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นด้วยการร่วมลงนาม MOU ซึ่งจะต้องศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจร่วมกันต่อไป

อย่างไรก็ตามความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการที่ธุรกิจและโครงการที่ EA ดำเนินการ เป็นการลงทุนใน EEC อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องของประเทศไทย จึงได้รับโอกาสจากการที่รัฐบาลไทยเยือนสปป.ลาวและหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจการค้า EA จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่ในธุรกิจที่สปป.ลาวสนใจและจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและอึตสาหกรรมร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯจะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ด้านราคาหุ้น EA ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 1.07% มูลค่าการซื้อขาย 413.28 ล้านบาท