OISHI เผยส่วนผลิตเครื่องดื่ม UHT กลับมาผลิตตามปกติ

“โออิชิ กรุ๊ป” เดินหน้าผลิตเครื่องดื่ม UHT โรงงานนิคมฯ นวนคร ของบริษัทย่อยกลับมาผลิตขายได้ตามปกติ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ด้านความเสียหายมีประกันคุ้มครอง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 ส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการฟื้นฟูและสามารถกลับมาดำเนินการผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำไว้อย่งครอบคลุมแล้ว