BGRIM ลุยตั้งบริษัทย่อยในเกาหลี

“บี.กริม.เพาเวอร์” สยายปีกต่างประเทศต่อเนื่อง บอร์ดไฟขียวลุยตั้งบริษัทย่อย B.Grimm Power (Korea) Limited ในประเทศเกาหลีใต้

บริษัท บี.กริม.เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทในสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อบริษัท B.Grimm Power (Korea) Limited ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท หรือ 350 ล้านวอนเกาหลีใต้หรือ 3 แสนดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นสัดส่วน 100%