EA คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence Award) ในโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2018 ให้แก่อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) สะท้อนถึงคุณภาพการบริหารจัดการในทุกด้านของ EA ที่ประสบความสำเร็จและสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่น งานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆ นี้