TICON ปรับภาพลักษณ์สู่แบรนด์ระดับโลกชื่อใหม่ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”

“ไทคอน” พลิกโฉมธุรกิจยกระดับองค์กรสู่แบรนด์ระดับโลก หลังบอร์ดอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)” มั่นใจช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในระดับสากล หนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในอาเซียน

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) และในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการหลากหลายประเภทแบบครบวงจร (Multi-asset class) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ ได้ดำเนินธุรกิจข้ามชาติและมีเครือข่ายที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจทั้งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปยุโรป ได้มองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและต้องการเชื่อมโยงโครงข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของกลุ่มในประเทศไทย

“บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับบริษัทไทคอนเพื่อให้อยู่ในระดับสากลและเพิ่มศักยภาพด้วยการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้สนับสนุนให้กลุ่มไทคอนดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวใหญ่ รองรับกลยุทธ์การขยายงานของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ดในภูมิภาคอาเซียนต่อไป”นายปณต กล่าว

ปัจจุบันบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นใหญ่ใน TICON สัดส่วน 40.95%

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัทครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่ตลาดระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมากว่า 28 ปี บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและเติบโตจนสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และกำลังปรับตัวเองเพื่อให้รองรับเทรนด์อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

“นับจากนี้ไป บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่อย่างเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมิใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อ แต่บริษัทฯ จะเดินหน้าที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรและการทำงาน โดยการเร่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากบริษัทในเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแข็งแกร่ง”นายโสภณ กล่าว

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จะมีผลอย่างเป็นทางการภายหลังการมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนม.ค.ปีหน้า

อ่านประกอบ

TICON เพิ่มทุน 1.1 พันล้านหุ้น-ออกหุ้นกู้ 3.5 หมื่นล.