ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมพลวันต่อต้านคอร์รัปชัน

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงพลัง ในงาน รวมพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความสำคัญด้านบรรษัทภิบาล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา