ธนบัตรชุดแรก ในรัชการที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award

ธนบัตรชุดแรก ในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท รับรางวัล The Best New Banknote Award ออกแบบโดดเด่น ยอดเยี่ยม เทคนิคซับซ้อน เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ

สามารถดูรายละเอียดของธนบัตรรุ่นนี้ได้ที่ YouTube Bank of Thailandhttps://youtu.be/0aAqNxRhJwY