TEAMG คว้าที่ปรึกษารฟม.บริหารพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ

“ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์” ลงนามสัญญารฟม. รับเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับรฟท. ระยะเวลา 390 วัน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามเป็นผู้ร้บจ้างร่วมในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาและจัดทำร่างเอกสารสำหรับประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการสำหรับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 390 วัน