บลจ.กสิกรไทย เก็บหุ้น SPALI เพิ่ม 0.3695%

บลจ.กสิกรไทย เก็บหุ้น SPALI เพิ่ม 0.3695%

ก.ล.ต.เผย บลจ.กสิกรไทย รายงานได้หุ้น SPALI สัดส่วน 0.3695% ขยับถือ 5.0571%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด รายงานการได้มา หุ้นของบริษัท ศุภาลัย (SPALI) เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2561 จำนวน 0.3695% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0571% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น SPALI ณ เวลา 10.36 น. อยู่ที่ 23.20 บาท บวก 0.30 บาท หรือ +1.31% มูลค่าการซื้อขาย 44.87 ล้านบาท