ตลาดฯ รับ BTS-W4 , SPORT-W7 เทรด 11 ธ.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ BTS-W4 และ SPORT-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธ.ค.61 ชี้ SPORT-W7 ติดแคชบาลานซ์ต้องซื้อดวยเงินสดเต็มจำนวนตามหุ้นแม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 จำนวน 1,315,710,907 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท (SPORT) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SPORT-W7 จำนวน 84,401,890 หน่วย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 11 ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ BTS-W4 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 พ.ย.2561) อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 10.50 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 28 ธ.ค. 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 พ.ย. 2562

ส่วน SPORT-W7 มีอายุ 9 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 พ.ย.2561) อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 28 ธ.ค. 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 ส.ค. 2562

อย่างไรก็ตาม SPORT เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ซึ่งต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ดังนั้น
ตั้งแต่วันที่ SPORT-W7 เริ่มซื้อขายจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance