COMAN : “ชนิตร ชาญณรงค์” สละเก้าอี้ประธานบอร์ด

” ชนิตร ชาญณรงค์” อดีตผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ สละเก้าอี้ประธานบอร์ด โคแมน ชี่ ฯ

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล ( COMAN ) เปิดเผยว่า นายชนิตร ชาญณรงค์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผลทันที