DMT รับโล่ผู้สนับสนุน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 พร้อมรับมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติที่ให้การบริจาค สนับสนุนโครงการฯ และการดำเนินการของมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ จำนวน 500,000 บาท โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี