“ปริญญา จารวิจิต” ขายหุ้น VI เกลี้ยง ให้ “บัณฑิต โชติวิทยะกุล”

“ปริญญา จารวิจิต” ขายหุ้น VI ทั้งหมด 35 ล้านหุ้น หรือ 5.7% ให้ “บัณฑิต โชติวิทยะกุล”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย บัณฑิต โชติวิทยะกุล ได้มาหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (VI) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2561 จำนวน 35,860,659 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.761% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้านี้ไม่ได้ถือหุ้น ในวันเดียวกัน นายปริญญา จารวิจิต แจ้งจำหน่ายหุ้น VI ในสัดส่วน 5.761% ออกทั้งหมด ทำให้นายปริญญาไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวอีก

สำหรับราคาสูงสุดได้มาในช่วง 90 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุุ้น ขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ของบริษัท 0.28 บาทต่อหุ้น


ปัจจุบันบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานเพื่อพ้นเหตุการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นถูกห้ามการซื้อขายมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆที่มี นโยบายขายหนี้ด้อยคุณภาพ สำหรับในส่วนของสถาบันการเงินจะใช้วิธีการประมูล

ขณะที่นายปริญญา จารวิจิต อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีดังหลอกลวงนักลงทุนชาวฟินแลนด์ลงทุนในบิทคอยน์ มูลค่า 797 ล้านบาท