บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว “กองทุนมีประกัน” ถือครบ 5 ปี คืนเงินต้น 100%

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุน “เค การันตี 5 ปี A” ลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก รับประกันเงินลงทุน 100% เมื่อถือครบอายุโครงการ 5 ปี เปิดขายครั้งเดียว 26 – 30 พ.ย.นี้ “นาวิน” คุยเป็นกองทุนแบบมีประกัน กองทุนเดียวในประเทศไทย

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA) ซึ่งเป็นกองทุนรวมแบบมีประกัน (Guaranteed Fund) กองทุนเดียวในประเทศไทย โดยกำหนดเปิดขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 26 – 30 พ.ย. 2561

กองทุน KGT5YA จะรับประกันเงินลงทุน 100% (หลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.25%) เมื่อถือครบอายุโครงการ 5 ปี โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอย่าง ธนาคารเครดิต อะกริโคล (Credit Agricole) ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป และอันดับ 10 ของโลก อีกทั้งได้รับการจัดอันดับเรตติ้งระดับ A+ จาก Fitch Ratings และ S&P Global Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล

“สำหรับนโยบายการลงทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Global multi-asset) เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ผ่านกองทุน ETF หรือกองทุนดัชนีต่างๆ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ตามสภาวการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารและจัดการลงทุนโดย Amundi Asset Management ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนอันดับ 1 ของยุโรป และอันดับ 10 ของโลก” นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมมีประกัน ต่างจากกองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุโครงการ (Term Fund) คือ มีสภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถขายคืนได้ก่อนครบอายุโครงการ โดยจะได้ราคา NAV ณ วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ NAV ปรับตัวมากกว่า 10 บาทต่อหน่วย ก็มีโอกาสทำกำไร แต่ถ้า NAV ปรับตัวต่ำกว่า 10 บาทต่อหน่วย จะไม่ได้รับประกันเงินลงทุน

ทั้งนี้ หากยังมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่และถือไปจนครบอายุโครงการจะยังได้รับสิทธิประกันเงินลงทุน จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นรักษาเงินลงทุน ต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อบวกเงินฝาก และสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้

อ่านประกอบ

กองทุนมีประกัน กับ กองทุนคุ้มครองเงินต้น ต่างกันอย่างไร