รพ.เอกชัย มอบอุปกรณ์การแพทย์

นพ. อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ (EKH) พร้อมด้วย อำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร ร่วมบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่อง High oxygen flow 2 เครื่อง, Intensive phototherapy 2 เครื่อง และ Syringe driver 2 เครื่อง รวมมูลค่า 800,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร