กองทุนอเบอร์ดีนขายหุ้น SAMCO สัดส่วน 0.63% เหลือ 9.38%

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ขายหุ้น SAMCO ออกกว่า 9.76 แสนหุ้น หรือ -0.6363% เหลือถือกว่า 60 ล้านหุ้น หรือ 9.38%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC จำหน่ายหุ้นของบริษัท สัมมากร (SAMCO) เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2561 จำนวน 976,400 หุ้น คิดเป็น -0.6363% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 60,227,575 หุ้น คิดเป็น 9.3842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น SAMCO เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2561 เปิดที่ 2.22 บาท สูงสุด 2.48 บาท ต่ำสุด 1.98 บาทและปิด 1.99 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -1.49% มูลค่าการซื้อขาย 31,520 บาท และล่าสุดปิดตลาดวันที่ 14 พ.ย.2561 อยู่ที่ 2.02 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 826,210 บาท