“จิรวุฒิ คุวานันท์” ขาย RML อีก 4% ให้เครดิตสวิส ยังถือ14%

“จิรวุฒิ คุวานันท์” ขายหุ้น RML ต่อเนื่องอีกจำนวน 150 ล้านหุ้น หรือ 4.195% ให้ Credit Suisse Securities เหลือถือหุ้น 14.147%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2561 จำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็น -4.195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้ Credit Suisse Securities ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 505,806,500 หุ้น คิดเป็น 14.147% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ จำหน่ายหุ้น RML ต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 ขายออกมาจำนวน 130 ล้านหุ้น คิดเป็น -3.636% ให้แก่ RHB INVESTMENT BANK BERHAD RETAIL MAIN -KL จากเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 เข้าเก็บหุ้น RML เพิ่ม 31 ล้านหุ้น หรือ 0.87% ส่งผลให้ถือหุ้น 20%

สำหรับราคาหุ้น RML เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2561 เคลื่อนไหวสูงสุด 1.40 บาทและต่ำสุดอยู๋ที่ 1.37 บาทและปิดที่ 1.38 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -1.43% มูลค่าการซื้อขาย 219.48 ล้านบาท และล่าสุดปิดตลาดวันที่ 14 พ.ย.2561 อยู่ที่ 1.36 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 5.18 ล้านบาท

อ่านประกอบ

“จิรวุฒิ คุวานันท์” ขายหุ้น RML ให้ RHB กว่า 3% เหลือถือ 18%

” จิรวุฒิ คุวานันท์” เก็บ RML เพิ่ม 31 ล้านหุ้น ขยับถือ 20%