ตลาดฯ แขวน C ต่อหุ้น AQ-AS-EIC-NEWS-T

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หุ้น 5 บริษัท AQ-AS-EIC-NEWS-T งบ Q3/61 ส่วนผู้ถือหุ้นยังต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คงเครื่องหมาย C ในวันที่ 15 พ.ย.2561 หุ้น 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอคิว เอสเตท (AQ) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) และบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T)

สาเหตุเนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่ได้แก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้