“ทริพเพิลไอ” วางแผน 3 ปี โตยั่งยืน 4 ขาธุรกิจ

” ทริพเพิลไอ ” วาดแผนธุรกิจ 3 ปี หลังเข้าตลาดหุ้น ตั้งเป้าเติบโตยั่งยืน 3 ทาง ” รายได้ – กำไร ผลตอบแทน และขนาดมูลค่ากิจการ ” อวดผลประกอบการไตรมาส 3 กำไรนิวไฮ ธุรกิจ 4 ขาโตทุกทาง

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ( III ) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท อยู่ระหว่างทำแผนธุรกิจ 3 ปี ( ปี 2560 – 2563 ) มีเป้าหมายการเติบโตมั่นคงยั่งยืน 3 ส่วน ประกอบด้วย การเติบโตของรายได้และกำไร , ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นยั่งยืน และ ขนาดของธุรกิจที่เติบโตยั่งยืน โดยมาจากการเติบโตของ 4 ขาธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ, ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก , ธุรกิจจัดการโลจิสติกส์ และ ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การเติบโตยั่งยืน จะมาจาก 4 ขาธุรกิจ ทั้งการเติบโตตรงของบริษัท , การร่วมทุนหรือซื้อกิจการ และการหาพันธมิตร โดยมีเป้าหมายการซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศทั้งในอินโดจีน และภูมิภาคเอเชีย ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาการซื้อกิจการเพิ่มต่อเนื่องจากปีนี้

” จุดแข็งของทริพเพิลไอ เป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค บริษัทจะไม่ลงทุนหนัก ๆ ที่เป็นคลังสินค้า หรือรถหัวลาก แต่เป็นผู้บริหารพื้นที่คลังสินค้า ซึ่งปีนี้ การเติบโตที่ชัดเจนคือ ธุรกิจขนส่งทางเรือ โตกว่า 100 % หลังจากเป็นตัวแทนสายการเดินเรือริเชา ของประเทศจีน มีตู้ส่งสินค้าเข้าเดือนละ 500 ตู้ ซึ่งจะโตได้อีกหากมีการเพิ่มสายเรือ หรือเส้นทางใหม่ ๆ ”

นายทิพย์ กล่าวว่า บริษัท ฯ ใช้เวลา 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมา หลังข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว ปรับตัวให้ผลประกอบการกลับมาเติบโตกว่าเดิม ซึ่งไตรมาส 3 / 2561 รายได้และกำไร ่กลับมาเติบโตกว่าเดิมและทำได้สูงที่สุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจ โดยไตรมาสนี้มีรายได้รวม 734 ล้านบาท กำไรสุทธิ 43.7 ล้านบาท ซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจใหม่ เช่น การเป็นตัวแทนสายการเดินเรือริเซา ประเทศจีน , การซื้อกิจการ DG Packaging Pte ในประเทศสิงคโปร์ และการบริหารพื้นที่คลังสินค้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ขณะนี้บริหารพื้นที่แล้วกว่า 70 % ของพื้นที่

” การบริหารพื้นที่คลังสินค้าดอนเมิือง เติบโตได้ดีต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้ยอดขายครึ่งปีแรกเป็นตามเป้าหมาย ซึ่งปีนี้คาดว่าอัตราการเติบโตของรายได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 20% ที่คาดว่าจะมียอดขาย 2,700 ล้านบาท โตจากปีก่อนที่มียอดขาย 2,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตปกติของทุก ๆ ปี ๆ ละ 15-20 % ” นายทิพย์ กล่าว