CPALL ฟอร์มดี กำไรทะลุ 5 พันล้าน

ซีพี ออลล์ กำไรโต รายได้-มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ขยายสาขา ส่งสินค้าตรงใจลูกค้า สนับสนุนให้ยอดขายสาขาเดิม และใหม่เพิ่มขึ้น

บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL)แจ้งว่า ไตรมาส 3/2561 มีกำไรสุทธิ 5,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 4.24% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเติบโต 402 ล้านบาทหรือ 8.41% จากไตรมาส 2/2560

กำไรที่ดีขึ้นมาจากรายได้รวม 130,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% และมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 28,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมถึงจากธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชือ “สยามแม็คโคร”ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท ในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้า และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก

ทางด้านผลงาน รวม 9 เดือนปีนี้ มีกำไรทั้งสิ้น 15,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 995 ล้านบาท เติบโต 6.91% จากกำไรสุทธิ 14,382 ล้านบาท มีรายได้รวมจํานวน 388,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5%

“เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในระยะไกลที่จะมีจํานวนสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้มีการขยายสาขา 7-Eleven อย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 3 เปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น 142 สาขาในทุกประเภท ทำให้มีทั้งสิ้น 10,902 สาขา โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 76,851 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.5% ยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมโตขึ้น 1.8% คิดเป็นยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน เท่ากับ 79,772 บาท หรือยอดซื้อต่อบิลประมาณ 69 บาท และจํานวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 1,156 คน รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภค (ไม่รวมบัตรโทรศัพท์ยังคงเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ” บริษัท ซีพี ออลล์ระบุ