ก.ล.ต.สั่ง Q Exchange หยุดชวนลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ยังไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวัง Q Exchange ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หากเสียหายไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมเตือนบริษัทหยุดประชาสัมพันธ์และชักชวนผู้ลงทุน อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวการเปิดตัวบริษัท Q Exchange จำกัด แนะนำบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย เและออนไลน์ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนั้น ทางบริษัท Q Exchange จำกัด ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้รับบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัท Q Exchange จำกัด ยุติการประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนในลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายถูกพิจารณาว่ากระทำผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตัวต่อบุคคลทั่วไปว่าจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนได้รับการติดต่อชักชวนให้รับบริการเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าผู้ชักชวนเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่พบการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดติดต่อ SEC Help Center โทร. 1207 เพื่อ ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป